Back to all artists

Peter Rajkai

Peter Rajkai se bavi fotografijom od 2016. godine. Njegovi radovi su postali primećeni nakon niza impozantnih fotografija zgrada u Budimpešti, kojima je otkrivao nove perspektive ovog grada. Uzbudljive arhitektonske kompozicije, poput spiralnih stepeništa ili zgrada sa stanovima, nastavljaju da budu važne teme u njegovom radu, ali ga takođe zanimaju i brojna druga područja. U svom radu, on donosi novo značenje unutrašnjim dvorištima Budimpešte i ruralnim pejzažima, ističući lepotu i prirode i kulture. Njegove opšte teme obuhvataju gradske detalje i prirodna blaga, uvek izražavajući jedinstvenu atmosferu svojim slikama.

Peter Rajkai